STINGA software

vrhunska kvaliteta i najnovije tehnologije

Web aplikacije

MVC ASP.NET tehnologija, jQuery, SignalR, json...

Mobilne aplikacije

Mobile aplikacije na slijedećim platformama: Android, iOS, Windows...

Desktop aplikacije

Windows forms, Metro, Universal applications, WPF applications...